S 13: Realizarea interviului pre-test

[ Extras din Calificarea Profesionala Expert Poligraf,

Valabilitate doar pana la data de 31.10.2014 ]

#

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI

CALIFICAREA PROFESIONALA

EXPERT  POLIGRAF

Data: 27.10.2009

A se revizui la data: 30.10.2014

 

Responsabilitatea pentru continutul acestei calificari revine Comitetului Sectorial Administratie si Servicii Publice

#

Titlul calificarii profesionale : expert poligraf

#

 

UNITATEA DE COMPETENTA

(pentru Calificarea Profesionala – Expert Poligraf)

 

S 13:  Realizarea interviului pre-test

 

Deprinderi

 

 1. Verifica starea subiectului pentru examinare cu profesionalism, impartialitate, probitate, atentie, obiectivitate, justete si, cu respectarea prevederilor metodologice.
 2. Completeaza fisele cu datele personale ale subiectului ce urmeaza a fi examinat, cu profesionalism, atentie, meticulozitate, eficienta, claritate si concizie, promptitudine, consecventa, mentionand datele stare civila si cele referitoare la starea de sanatate.
 3. Informeaza subiectul in legatura cu drepturile sale, printr-un limbaj clar si pe intelesul acestuia, acordandu-i-se raspuns la orice intrebare, in conformitate cu prevederile metodologice si legislatia in vigoare.
 4. Prezinta subiectului scopul examinarii poligraf, cu claritate si exactitate, privind banuielile formulate de solicitant si eliminand problematicile colaterale.
 5. Efectueaza interviul investigativ in mod obiectiv, cu profesionalism, impartialitate, neutralitate, meticulozitate, perseverenta, probitate si deontologie profesionala, respectand prezumtia de nevinovatie si focalizand subiectul pe problematica relevanta adaptata particularitatilor cauzei, in scopul aducerii subiectului in starea psihoemotionala optima pentru examinare; in sensul obtinerii de informatii si consemnand acordul/ refuzul subiectului, conform prevederilor metodologice in vigoare.
 6. Prezinta subiectului aparatura poligraf si principiile de functionare, intr-un limbaj adecvat, cu profesionalism si promptitudine, functie de caracteristicile pregatirii si personalitatii acestuia, cu toate detaliile, descriind componentele sistemului poligraf si rolurilor acestora.
 7. Prezinta subiectului toate intrebarile testelor, cu profesionalism, deontologie, claritate, coerenta, simplitate, meticulozitate, obiectivitate, neutralitate, intr-un limbaj accesibil, asigurandu-se ca acesta a perceput continutul informational al fiecarei intrebari dupa caz identificand aspecte de revizuit.
 8. Prezinta subiectului toate intrebarile testelor prezentate dupa instruirea subiectului in privinta formularii unui posibil raspuns, afirmativ sau negativ, pentru fiecare intrebare si pe care subiectul le semneaza in final.
 9. Intocmeste evaluarea comportamentala a subiectului, in mod nediscriminatoriu si fara prejudecati, pe tot parcursul desfasurarii discutiilor pre-test prin analiza aspectelor verbale si nonverbale, in mod dinamic, prin raportarea si adaptarea permanenta a noilor elemente la cele preexistente.

 

Cunostinte

 

 • prevederile specifice ale Metodologiei poligraf;
 • conditiile in care trebuie sa se desfasoare o examinare poligraf;
 • modul de functionare a poligrafului mecanic/computerizat;
 • modul de utilizare a aplicatiilor software;
 • fiziologia umana – analizatori, sistemul nervos central, sistemul nervos autonom, stocarea informatiilor in memorie, activarea sistemelor simpatic si parasimpatic;
 • psihologie umana – tipuri de personalitati, temperamente, caractere, reactiile umane in conditii de stres, comportament verbal/nonverbal;
 • psihologie judiciara, psihopatologie, psihopatologie judiciara, psihofarmacologie;
 • tipologii de infractori si de victime;
 • statutul expertului poligraf, codul etic si deontologic;
 • principiile unei comunicari eficiente;
 • tehnici de intervievare;
 • metode de evaluare comportamentala;
 • tipuri de intrebari, modul de construire a acestora;
 • caracteristicile starii subiectului si tipuri de metode de verificare a starii subiectului;
 • aspectele privind problematica colaterala;
 • aspectele relevante privind testarea ;
 • modalitatile de pregatire a subiectului de catre examinatorul poligraf ;
 • continutul si caracteristicile informatiilor generale privind subiectul ;
 • informatii particulare despre subiect;
 • caracteristicile aspectelor verbale si nonverbal;
 • problematica relevanta a cauzei;
 • ordinea intrebarilor;
 • date preliminare ;
 • modalitati si forme specifice de inregistrare a variantei de raspuns.

#

 

[ Extras din Calificarea Profesionala Expert Poligraf,

Valabilitate doar pana la data de 31.10.2014 ]