S 17: Efectuarea expertizei poligraf

[ Extras din Calificarea Profesionala Expert Poligraf,

Valabilitate doar pana la data de 31.10.2014 ]

#

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI

CALIFICAREA PROFESIONALA

EXPERT  POLIGRAF

Data: 27.10.2009

A se revizui la data: 30.10.2014

Responsabilitatea pentru continutul acestei calificari revine Comitetului Sectorial Administratie si Servicii Publice

#

Titlul calificarii profesionale : expert poligraf

#

 

UNITATEA DE COMPETENTA

(pentru Calificarea Profesionala – Expert Poligraf)

 

S 17:  Efectuarea expertizei poligraf

 

Deprinderi

 

 1. Analizeaza informatiile obtinute in procesul de examinare poligraf, cu implicare si probitate profesionala, avand in vedere toate informatiile obtinute, ordonate coerent, logic si explicit, cu respectarea prevederilor metodologice.
 2. Analizeaza informatiile obtinute in procesul de examinare poligraf cu profesionalism, probitate, logica, argumentare, motivare, justete, obiectivitate, organizare, eficienta si intr-o maniera unitara, descriptiva, explicativa, valida, care sa nu lase loc interpretarilor.
 3. Adopta decizia finala privind sinceritatea subiectului cu responsabilitate si obiectivitate, prin coroborarea tuturor informatiilor obtinute stiintific si cu respectarea prevederilor metodologiei.
 4. Adopta decizia finala privind sinceritatea subiectului fundamentat, pe baza elementelor stiintifice, materiale si probatorii, astfel incat aceasta sa fie interpretata cu usurinta si de alti examinatori.
 5. Redacteaza raportul de expertiza, cu responsabilitate si meticulozitate, conform legislatiei si metodologiei, precizand toate informatiile generale si specifice privind subiectul examinat si decizia finala.

 

Cunostinte

 • cerintele de forma si continut ale raportului de expertiza;
 • normele de exprimare in limbajul scris la redactarea rapoartelor de expertiza;
 • tehnoredactare computerizata;
 • membrii grupului de lucru;
 • inregistrarile la examinarea poligraf;
 • prevederile specifice ale metodologiei poligraf si ale codului deontologic;
 • prevederile legislatiei in vigoare;
 • informatii generale necesare;
 • informatii specifice necesare;
 •  modalitati specifice de adoptare a deciziei finale privind sinceritatea subiectului.

#

 

[ Extras din Calificarea Profesionala Expert Poligraf,

Valabilitate doar pana la data de 31.10.2014 ]