FISA de POST – EXPERT POLIGRAF

ANTET ANGAJATOR

FISA DE POST

ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

 1. X din data de XX.XX.XXXX

 

CAP I _ DEFINIREA  POSTULUI

ANGAJATORUL: (datele de identificare ale institutiei angajatoare)

POSTUL: EXPERT POLIGRAF COR 263413

TITULAR POST: (datele de identificare ale persoanei angajate)

 

 

 

CAP II _ CERINTELE  POSTULUI

A). STUDII:

 • Studii superioare in domeniul stiintelor juridice / drept – ciclul licenta __sau_ – Studii superioare in psihologie – ciclul licenta;
 • Specializare in domeniul psihologiei judiciare – ciclul masteral;
 • Program de formare complementara in
 • “Psihologie judiciara – Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf”
 • Alte cursuri si specializari specifice.

 

B). EXPERIENTA:

 •       Minim 3 ani in functii de executie si/sau de conducere;
 •       Nu este necesara experienta similara.

 

C). INSTRUIRE:

 •        psihologie judiciara;
 •        psihologia personalitatii;
 •        victimologie;
 •        tipologia infractorului;
 •        tehnici de comunicare;
 •        fiziologie;
 •        metodologii si proceduri poligraf;
 •        tulburari de comportament si/sau de personalitate si/sau eventuale afectiuni fizice, coroborate cu fermitatea de a lua decizia de considerare a subiectului apt/inapt pentru testarea poligraf;
 •        tehnici de intervievare;
 •        metode de analiza si evaluare comportamentala;
 •        altele specifice.

 

D). ABILITATI:

 • abilitati de comunicare si putere de convingere; persuasiune;
 • persoana dinamica, responsabila;
 • seriozitate si responsabilitate;
 • atitudine pozitiva, entuziasm, orientare spre rezultat;
 • capacitatea de a lucra eficient in echipa, de a respectarea termenele;
 • initiativa, perseverenta, simtul detaliului;
 • disponibilitate pentru calificare permanenta;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • capacitate de  acumulare al unui volum mare de cunostinte teoretice;
 • abilitati adaptative foarte dezvoltate si rezistenta crescuta la frustrare si/sau la situatii stresante;
 • persoana voluntara, cu motivatie profesionala intrinseca puternica,  ce are capacitatea de a-si asuma cu fermitate deciziile luate;
 • persoana cu o moralitate sanatoasa;
 • persoana cu un puternic simt al dreptatii;
 • persoana cu autoritate profesionala si morala in relatiile cu clientii si/sau  cu subiectii
 • potential empatic bine dezvoltat si o mare capacitate de a se transpune in diferite situatii concrete in raport de subiect si de speta analizata;
 • alte abilitati specifice si generale.

 

 

E). ANTECEDENTELE PENALE:

– fara condamnari definitive pentru fapte savarsite cu intentie in legatura cu exercitarea profesiei de expert poligraf;

 

 

F). ALTELE:

 

F1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului ( informare clauze contract individual de munca cf art 17 alin 2 lit d1 din Legea 40/ 2011).

 

 

F2 Obiectivele de performanta individuala,

precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

 

Evaluarea salariatilor si criteriile de competenta.

 

Evaluarea activitatii profesionale individuale reprezinta procesul de stabilire a modului si a masurii in care angajatul isi indeplineste indatoririle si responsabilitatile care revin postului ocupat, prin raportare la obiectivele, criteriile sau standardele stabilite anterior.

Are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

 

 

Modalitati de evaluare in cadrul Societatii angajatoare:

– evaluarea cantitatii si calitatii activitatii profesionale prin raportarea la rezultatele angajatilor, in termeni de produs final;

– evaluarea competentelor si cunostintelor profesionale prin teste de cunostinte sau probe de competenta profesionala;

– evaluarea aptitudinilor si calitatilor psihologice legate de activitatea profesionala prin teste de aptitudini si capacitati;

– altele specifice.

 

 

Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru:

 1. a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor;
 2. b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectonare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor;
 3. c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor;
 4. d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente;
 5. e) – altele specifice.

 

Criteriile de evaluare a performantei profesionale avute in vedere in cadrul Societatii angajatoare vizeaza:

 

– abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;

– gandire si capacitate de analiza si sinteza;

– competente de exprimare culturala;

– competente antreprenoriale;

– competente sociale si civice;

– competenta de a invata;

– competente informatice;

– competente de baza in diverse domenii specifice;

– discernamant si capacitate de a rezolva problemele;

– putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

– spirit de ordine si disciplina;

– usurinta in comunicare;

– abilitati pentru lucrul cu oamenii si de socializare;

– abilitati pentru lucrul in echipa;

– dorinta de dezvoltare profesionala;

– capacitatea de delegare;

– capacitatea de analiza, sintetica si analitica;

– analizarea preliminara a cauzei cercetate;

– proiectarea procesului de examinare poligraf;

– pregatirea procesului de examinare poligraf;

– efectuarea interviului pre-test;

– examinarea subiectului cu tehnica poligraf;

– interpretarea diagramelor poligraf;

– efectuarea interviului post-test;

– realizarea raportului poligraf;

– asistarea beneficiarului in legatura cu situatia analizata;

– aplicarea legilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca;

– altele specifice.

 

Periodic se face evaluarea salariatilor  pe baza unor fise de evaluare.

 

Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape:

– completarea fisei de evaluare;

– interviul;

– contra-semnarea fisei de evaluare.

 

Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre persoana care realizeaza evaluarea si persoana evaluata, in cadrul caruia:

– se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;

– se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.

In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate;  evaluatorul poate modifica fisa de evaluare.

Pentru stabilirea calificativului, persoana care realizeaza evaluarea va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire.  Pentru a obtine nota finala, evaluatorul face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii fiecarui criteriu/obiectiv.

 

Semnificatia notelor: nota 1 – nivel minim si nota 5 – nivel maxim.

Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:

 a). intre 1,00-2,00 – nesatisfacator.

Performanta este cu mult sub standard. In acest caz, se va evalua perspectiva daca salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post.

 b). intre 2,01-3,00 – satisfacator.

Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experienta.

 c). intre 3,01-4,00 – bine.

Performanta se situeaza in limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de salariati.

 d). intre 4,01-5,00 – foarte bine.

Salariatul necesita o apreciere speciala intrucat performantele sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati.

 

Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fisa de evaluare se inainteaza spre contrasemnare.  Are calitatea de a contrasemna fisa de evaluare salariatul aflat in functia ierarhic superioara persoanei care realizeaza evaluarea, potrivit structurii organizatorice a societatii.  In situatia in care calitatea de evaluator o are directorul general/administratorul societatii, fisa de evaluare nu se contrasemneaza.

Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului, in urmatoarele cazuri:

 1. a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
 2. b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie

care nu au putut fi solutionate de comun acord.

 

Fisa de evaluare modificata sau contrasemnata de catre conducerea ierarhica se aduce la cunostinta salariatului evaluat.  Salariatului evaluat i se inmaneaza, sub semnatura, un exemplar al fisei de evaluare.

Salariatul nemultumit de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul societatii.  Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii contestatiei de catre o comisie constituita in acest sens prin decizie de catre conducatorul societatii. Aceasta va solutiona contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de salariatul evaluat, evaluator si contrasemnatar. Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile lucratoare de la solutionarea contestatiei.

 

 

CAP III _ RELATII

 

 

A). RELATII  IERARHICE

 

Este subordonat:

– Administratorului Societatii angajatoare;

– Directorului general al Societatii angajatoare;

 

Subordonarea este doar pe linie administrativa, pe linia legislatiei raporturilor de munca.  Sub nicio forma subordonarea nu se face pe linie profesionala, expertul poligraf fiind liber in desfasurarea procedurilor si in emiterea opiniei de specialitate, conform propriilor convingeri.

 

Are in subordine:

– personal tehnic care sprijina realizarea procedurilor examinarii poligraf;

– personal administrativ;

– asistenti si secretari;

– personal pentru curatenie;

– personal pentru intretinere;

– personal pentru paza bunurilor;

– alte persoane, daca este cazul.

 

B). RELATII  FUNCTIONALE

 

– relatii interne cu ceilalti angajati;

– relatii externe cu clientii, cu beneficiarii, cu furnizorii de bunuri, cu prestatorii de servicii, cu alti terti, etc.;

– alte relatii specifice.

 

 

C). RELATII   DE  COLABORARE

– relatii de parteneriat si colaborare cu persoane fizice si/sau juridice, care activeaza in domeniul poligraf;

– alte relatii specifice.

 

D). RELATII   DE  REPREZENTARE

 

– cu reprezentantii institutiilor cu drept de control, daca va fi cazul;

– in relatia cu persoane fizice si/sau juridice din domeniul poligraf;

– alte relatii specifice.

 

 

CAP IV _ SUMARUL  POSTULUI

 

Expertul poligraf efectueaza examinari psihofiziologice cu ajutorul tehnicii poligraf, interpretand reactiile fiziologice umane corelate cu raspunsurile furnizate de o persoana la intrebari legate de o cauza punctuala, in scopul stabilirii comportamentului sincer sau simulat, referitor la veridicitatea unor fapte, evenimente, depozitii precum si pentru determinarea adevarului in orice situatie in care se impune verificarea sinceritatii unei persoane.

De asemenea, efectueaza toate operatiunile specifice, speciale si generale, pe orizontala si pe verticala, care intersecteaza zona de interes.

 

 

CAP V _ ATRIBUTII,  LUCRARI  SI  SARCINI

 

 

– realizeaza investigarea prealabila a cauzei supusa examinarii;

– realizeaza analiza prealabila a cauzei supusa examinarii;

– realizeaza interviul pre-test si pregatirea subiectului pentru examinare;

– realizeaza alegerea tipului de test utilizabil si adecvat cauzei;

– realizeaza elaborarea intrebarilor testului si revizuirea lor cu subiectul examinat;

– realizeaza verificarea si calibrarea aparaturii de specialitate;

– realizeaza examinarea propriu-zisa a subiectului cu ajutorul tehnicii poligraf;

– realizeaza interpretarea diagramelor obtinute in urma administrarii testelor;

– realizeaza evaluarea comportamentului subiectului in timpul examinarii;

– realizeaza interviul investigativ post-test;

– realizeaza raportul de examinare;

– realizeaza raportul de expertiza;

– emite opiniile specifice;

– realizeaza informarea solicitantului asupra rezultatului examinarii;

– realizeaza asistarea solicitantului prin acordarea de consultanta de specialitate cu privire la cauza cercetata si la interpretarea rezultatului examinarii;

– realizeaza arhivarea documentelor specifice unei examinari poligraf;

– asigura eliminarea din cercul de banuiti a persoanelor sincere care sunt suspectate ca urmare a  unor conjuncturi nefavorabile acestora;

– asigura identificarea persoanelor nesincere in situatiile de incalcare a legii;

– asigura stabilirea veridicitatii afirmatiilor persoanelor in orice situatie;

– asigura prevenirea erorilor judiciare;

– asigura orientarea investigatiilor judiciare si/sau administrative in directia corecta si sporirea eficientei acestor investigatii prin stabilirea sinceritatii si/sau nesinceritatii celor sustinute de partile implicate, semnificative pentru cauza cercetata;

– asigura depistarea caracterului calomnios al unor denunturi sau afirmatii;

– asigura depistarea persoanelor care prin declaratii mincinoase

cauta sa obtina avantaje materiale;

– asigura examinarea candidatilor pentru a fi numiti in functii de raspundere, de conducere sau a persoanelor recrutate la angajare pentru verificarea corectitudinii trecutului profesional;

– asigura estimarea corecta a gradului de risc privind recidiva acelor persoane care au fost condamnate pentru savarsirea unor infractiuni;

– asigura prevenirea sustragerilor/furturilor din patrimoniul beneficiarilor prin examinari periodice ale angajatilor si/sau ale altor persoane care intersecteaza;

– asigura verificarea loialitatii salariatilor beneficiarilor;

– sprijina degrevarea sistemului judiciar de cauze care se pot solutiona prin acest tip de investigatie stiintifica;

– realizeaza procedurile pre-contractuale;

– efectueaza promovarea si marketingul activitatii, precum si ofertarea;

– negociaza si stabileste tarifele examinarilor poligraf;

– negociaza clauzele contractuale cu beneficiarii;

– finalizeaza negocierile cu beneficirii si semneaza contractul si actele aditionale;

– emite facturile aferente si urmareste incasarea acestora;

– stabileste intalnirea cu beneficiarul si/sau cu solicitantul examinarii;

– culege informatii in legatura cu cauza cercetata;

– elaboreaza o prima imagine a cauzei de cercetat;

– defineste strategia particularizata de abordare a subiectului;

– stabileste bateriile de teste;

– stabileste intrebarile ce compun testele;

– schiteaza portretul psihologic al posibilului faptuitor;

– asigura conditiile de lucru si ambientul necesare examinarii proiectate;

– asigura materialele informative necesare examinarii;

– stabileste planul de actiune al echipei;

– verifica starea subiectului pentru examinare;

– intocmeste fisele cu datele personale ale subiectului;

– informeaza subiectul in legatura cu drepturile sale;

– prezinta subiectului scopul examinarii poligraf;

– efectueaza interviul investigativ;

– efectueaza interviul pre-test;

– prezinta subiectului aparatura poligraf;

– prezinta subiectului principiile de functionare ale sistemului;

– prezinta subiectului intrebarile testelor poligraf;

– intocmeste evaluarea comportamentala a subiectului;

– conecteaza subiectul la aparatul poligraf;

– aplica testul de stimulare specifica;

– aplica testul de acomodare;

– aplica testele poligraf in cauza cercetata;

– efectueaza stimularea in-test;

– analizeaza calitativ diagramele obtinute;

– analizeaza cantitativ datele inregistrate;

– evalueaza diagramele obtinute;

– scoreaza manual diagramele;

– scoreaza diagramele folosind softurile specifice;

– adopta decizia preliminara privind rezultatul examinarii;

– prezinta subiectului rezultatele preliminare ale examinarii;

– culege informatii suplimentare privind cauza investigata;

– exploateaza informatiile culese;

– analizeaza informatiile obtinute in procesul de examinare poligraf;

– adopta decizia finala privind sinceritatea subiectului;

– redacteaza raportul de expertiza;

– redacteaza raportul de expertiza;

– acorda asistenta de specialitate;

– executarea oricaror altor proceduri necesare pentru realizarea strategiilor angajatorului in vederea realizarii obiectului sau de activitate;

– derularea si supravegherea contractelor cu partenerii;

– implementarea unor directii de noi oportunitati de afaceri;

– stabilirea si mentinerea contactelor cu beneficiarii, cu clientii, fosti, prezenti sau potentiali, pe viitor;

– traducerile si translatiile;

– insotirea delegatiilor;

– respectarea intereselor anagajatorului;

– nedivulgarea planurilor angajatorului;

– respectarea confidentialitatii;

– respectarea fidelitatii;

– pastrarea documentelor in buna ordine si randuiala;

– indeplinirea sarcinilor incredintate de conducerea firmei;

– altele specifice.

 

 

Se informeaza asupra legislatiei si reglementarilor organismelor in domeniul de activitate de care raspunde. Respectarea procedurilor, normelor si regulamentelor interne inclusiv cele legate de Protectia Muncii si de Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

 

Versiuni document, pentru download:

Varianta DOCX

Varianta PDF