Unitatea 11: Interpretarea diagramelor obtinute cu ajutorul tehnicii poligraf

[ Extras din Standardul Ocupational – Specialist Poligraf,

Adoptat in 2005 si valabilitate probabila pana in 2009 ]

 

 

STANDARD OCUPATIONAL SPECIALIST POLIGRAF

Data: 2005

Cod COR: 244503 ( ! acest Cod nu mai exista in COR in 2015)

#

UNITATEA DE COMPETENTA (in 2005)

pentru SPECIALIST POLIGRAF

 

Unitatea 11: Interpretarea diagramelor obtinute cu ajutorul tehnicii poligraf

 

Descriere:

Unitatea se refera la competenta necesara specialistului poligraf pentru interpretarea diagramelor obtinute in urma administrarii testelor alese.

 

Elementul de competenta 1

  1. Analizeaza diagramele obtinute.

Criteriul de realizare 1

1.1. Diagramele sunt analizate cu atentie avandu-se in vedere toate elementele inregistrate.

1.2. Diagramele sunt analizate cu rigurozitate, eliminandu-se toate artefactele marcate in timpul testarii.

1.3. Diagramele sunt analizate cu obiectivitate, identificandu-se modelele de nesinceritate.

1.4. Diagramele sunt analizate cu constiinciozitate identificandu-se eventualele erori din timpul examinarii poligraf.

 

Elementul de competenta 2

  1. Interpreteaza diagramele obtinute.

Criteriul de realizare 2

2.1. Diagramele obtinute sunt interpretate respectandu-se metodologia poligraf.

2.2. Diagramele obtinute sunt interpretate si cuantificate prin aplicarea unor metode specifice.

2.3. Diagramele sunt interpretate cu atentie si rigurozitate, prin mentinerea principiului neutralitatii.

 

Elementul de competenta 3

  1. Adopta decizia preliminara privind sinceritatea subiectului.

Criteriul de realizare 3

3.1. Decizia este luata cu obiectivitate prin coroborarea tuturor informatiilor disponibile.

3.2. Decizia este luata tinand cont de tipurile posibile de diagnostic.

3.3. Decizia asupra subiectului este ferma si bine fundamentata conducand la finalizarea examinarii.

3.3. Decizia asupra subiectului este responsabila, neechivoca si solid argumentata.

3.4. Pentru evitarea oricaror posibile incertitudini, decizia de nesinceritate a subiectului conduce in functie de situatia concreta, la abordarea subiectului printr-un interviu investigativ post-test.

 

Gama de variabile

 

Elemente inregistrate: calitatea si normalitatea traseelor pe toata durata testarii, marcarea inceputului si sfarsitului fiecarei diagrame, modul in care subiectul da raspunsurile (intens/slab, ferm/ambiguu, scurt/prelung, cu latenta/cu anticipare), reactiile fiziologice aparute pe diagrama poligraf pe cele 5 trasee (respiratie abdominala, respiratie toracica, puls, tensiune arteriala, rezistenta galvanica a pielii), numarul artefactelor (incidente) marcate in timpul examinarii, eventuale modificari de trasee sau artefacte nemarcate (stare de boala sau anormalitate a subiectului), intervale de minim 25 secunde intre intrebari, eventuale schimbari in raspunsurile date de subiect fata de cele anuntate in examinarea pretest, eventuale manopere de eludare a testului (modificari intentionate de ritm fiziologic cu scopul de a se sustrage detectiei), unitatea dintre traseele tuturor diagramelor, etc.

 

Artefacte: stimuli exteriori care pot afecta calitatea traseelor pe diagrama poligraf (zgomote perturbatoare, miscari ale subiectului, stranut, cascat, oftat, tusit, etc).

 

Modele de nesinceritate: diverse reactii ale sistemului nervos autonom, transpuse in plan fiziologic, care insotesc raspunsurile de nesinceritate ale examinatului la intrebarile-stimul transmise de examinator.

 

Erori poligraf: rezultate din lipsa de experienta a examinatorului, pregatirea inadecvata a subiectului in discutia pre-test, formularea eronata a intrebarilor, folosirea unor aparate care nu corespund metodologiei poligraf, erori in interpretarea datelor fiziologice din diagrame, etc.

 

Metodologia poligraf: interpretarea se realizeaza intr-un spatiu distinct, separat de camera de examinare, interpretarea nu se realizeaza in prezenta subiectului, etc.

 

Metode specifice de interpretare: aplicarea tehnicilor de scorare manuala (interpretarea comparativa a traseelor pentru fiecare diagrama in parte, interpretarea comparativa a fiecarei problematici specifice la nivelul tuturor diagramelor, cuantificarea reactiilor prin atribuirea unei valori matematice fiecarui traseu si insumarea totala a valorilor), computerizata (Polyscore, Quest, Identifi, OSS, Rank, Zone, MGQT, etc), coroborarea rezultatelor scorarii cu evaluarea clinica din discutia pretest (se compara reactiile comportamentale manifestate de subiect pe parcursul intregii examinari cu rezultatele testelor poligraf pentru a se stabili daca exista unitate, coerenta, compatibilitate intre acestea), realizarea analizei comportamentale a subiectului pe parcursul examinarii propriu-zise, etc.

 

Informatii disponibile: datele fiziologice culese din diagrama poligraf si evaluarea comportamentala globala asupra subiectului.

 

Tipuri posibile de diagnostic: sincer (cert negativ), nesincer (cert pozitiv), neconcludent (imposibilitatea examinatorului de a se pronunta si propunerea unei eventuale reexaminari).

 

#

[ Extras din Standardul Ocupational – Specialist Poligraf,

Adoptat in 2005 si valabilitate probabila pana in 2009 ]

#

www.knut.ro