Unitatea 8: Pregatirea procesului de examinare poligraf

[ Extras din Standardul Ocupational – Specialist Poligraf,

Adoptat in 2005 si valabilitate probabila pana in 2009 ]

 

 

STANDARD OCUPATIONAL SPECIALIST POLIGRAF

Data: 2005

Cod COR: 244503 ( ! acest Cod nu mai exista in COR in 2015)

#

UNITATEA DE COMPETENTA (in 2005)

pentru SPECIALIST POLIGRAF

 

Unitatea 8: Pregatirea procesului de examinare poligraf

 

Descriere:

Unitatea se refera la competenta necesara specialistului poligraf in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru derularea optima a procesului de examinare poligraf.

 

Elementul de competenta 1

  1. Verifica indeplinirea conditiilor de lucru necesare examinarii.

Criteriul de realizare 1

1.1. Conditiile de lucru sunt asigurate prin reglarea valorilor parametrilor de mediu la un nivel adecvat si adaptat cerintelor examinarii.

1.2. Conditiile de lucru sunt indeplinite prin indepartarea oricarei surse de zgomot sau perturbare fonica.

1.3. Verificarea indeplinirii conditiilor de lucru este facuta cu atentie, ori de cite ori este nevoie, pentru asigurarea derularii normale a procesului de examinare.

1.4. Spatiile utilizate indeplinesc toate cerintele necesare desfasurarii activitatii.

 

Elementul de competenta 2

  1. Verifica aparatura poligraf.

Criteriul de realizare 2

2.1. Aparatura respecta toate normele metodologiei poligraf.

2.2. Aparatura este verificata din punct de vedere tehnic conform specificului fiecarui tip de poligraf.

2.3. Aparatura este pregatita prin verificarea tuturor aspectelor relevante pentru desfasurarea procesului de examinare.

2.4. Eventualele disfunctionalitati sesizate sunt remediate cu promptitudine.

2.5. Defectiunile constatate sunt anuntate cu operativitate persoanelor abilitate in scopul inlaturarii acestora.

 

Elementul de competenta 3

  1. Pregateste resursele materiale necesare.

Criteriul de realizare 3

3.1. Documentele necesare examinarii sunt pregatite cu grija si verificate cu atentie din punct de vedere al tipului si continutului acestora.

3.2. Sistemul de monitorizare audio-video pentru testare este verificat din punct de vedere al calitatii imaginii si al sunetului inregistrat.

3.3. Resursele materiale necesare sunt suficiente si adaptate activitatii de desfasurat.

 

Gama de variabile

 

Conditii de lucru: spatiu suficient, climat adecvat, confort, aparatura omologata, validata si atestata, izolare fonica, inexistenta stimulilor externi de orice fel (vizuali, auditivi etc), iluminare adecvata, pozitionarea optima a subiectului astfel incat sa existe un unghi de vedere cat mai larg asupra sa, etc.

 

Parametrii de mediu: temperatura, umiditate, microclimat, etc.

 

Spatii: laboratoare si camere special amenajate care sa corespunda standardelor metodologice.

 

Aparatura poligraf: aparate electromecanice, aparate computerizate cu licenta si documente de import care sa demonstreze provenienta (Lafayette, Stoelting, Axciton, Limestone, etc.).

 

Normele metodologice poligraf prevad ca: toata aparatura sa fie omologata, validata si testata, laboratorul unde are loc examinarea sa intruneasca toate criteriile metodologice (existenta scaunului special, ambianta placuta, luminozitate, conditii de microclimat etc.)

 

Aspecte relevante privind verificarea aparaturii poligraf: calibrarea aparatului poligraf in parametrii indicati de fabricant, functionarea senzorilor, calitatea traseelor inregistrate, existenta celor minim 4 canale de inregistrare pentru reactiile fiziologice (respiratia toracica si abdominala, tensiunea arteriala brahiala, activitatea electrodermala a pielii), existenta optionala a canalelor auxiliare (puls, senzorul de miscare), surse tampon de alimentare cu energie, legaturi de impamantare, conexiunile electronice si mecanice ale sistemului, functionarea softurilor, dezinfectarea senzorilor care vin in contact cu pielea subiectului, etc.

 

Disfunctionalitati posibile: la poligraful electromecanic cerneala se usuca datorita lipsei capsurilor pentru penite, aparatul nu e calibrat conform cerintelor, nu exista suficienta hartie pentru diagrama, canalele nu au fost inchise si au primit socuri electromecanice, la ambele tipuri de poligraf nu exista impamantare, aerul nu a fost scos din tuburile pneumografe, se pierde presiune de aer din tuburile pneumografe si din mansonul de tensiune, existenta unor surse care pot interfera cu senzorii, etc.

 

Documente necesare: solicitari de examinare, declaratii, procese verbale, teste, materialele care au stat la baza informarii si documentarii, fotografii, schite, etc.

 

Resurse materiale folosite: aplicatii software, senzori, aparatura de monitorizare audio-video, microfon, poligraf computerizat, poligraf electro-mecanic, instrumente auxiliare pentru realizarea testelor specifice (aspectomat, magnetofon, casetofon, video), obiecte corp delict pentru prezentarea lor in cadrul testelor specifice, etc.

 

#

[ Extras din Standardul Ocupational – Specialist Poligraf,

Adoptat in 2005 si valabilitate probabila pana in 2009 ]

#

www.knut.ro