Unitatea 9: Efectuarea examinarii pre-test a subiectilor

[ Extras din Standardul Ocupational – Specialist Poligraf,

Adoptat in 2005 si valabilitate probabila pana in 2009 ]

 

 

STANDARD OCUPATIONAL SPECIALIST POLIGRAF

Data: 2005

Cod COR: 244503 ( ! acest Cod nu mai exista in COR in 2015)

#

UNITATEA DE COMPETENTA (in 2005)

pentru SPECIALIST POLIGRAF

 

Unitatea 9: Efectuarea examinarii pre-test a subiectilor

 

Descriere:

Unitatea se refera la competenta necesara specialistului poligraf pentru conducerea examinarii psihofiziologice prin discutia pretest.

 

Elementul de competenta 1

  1. Informeaza subiectul privind testarea.

Criteriul de realizare 1

1.1. Informatiile furnizate cuprind toate aspectele relevante, esentiale si specifice prevazute de metodologia poligraf.

1.2. Informatiile sunt furnizate sub forma unui instructaj teoretic continand toate datele necesare privind testarea.

1.3. Informatiile sunt furnizate in scopul focalizarii subiectului pe problematica investigata si a pregatirii acestuia pentru testare.

1.4. Informarea privind testarea se realizeaza respectandu-se prezumtia de nevinovatie a subiectului.

 

Elementul de competenta 2

  1. Verifica starea subiectului.

Criteriul de realizare 2

2.1. Starea subiectului este verificata prin aplicarea unor metode specifice.

2.2. Verificarea starii subiectului este realizata cu obiectivitate, pastrand o atitudine neutra pe intreaga durata a procesului.

2.3. Informatiile generale si particulare privind subiectul sunt consemnate cu atentie in documentele specifice de inregistrare.

 

Elementul de competenta 3

  1. Realizeaza evaluarea comportamentala a subiectului.

Criteriul de realizare 3

3.1. Subiectul este evaluat din punct de vedere comportamental prin analizarea atenta a aspectelor verbale si nonverbale manifestate de acesta pe tot parcursul examinarii.

3.2. Subiectul este evaluat prin metode specifice.

3.3. Evaluarea comportamentala a subiectului este realizata in mod nediscriminatoriu si fara prejudecati.

3.4. Evaluarea este realizata in mod dinamic, prin raportarea si adaptarea permanenta a noilor elemente despre subiect la cele preexistente.

3.5. Evaluarea comportamentala este realizata prin coroborare cu abordarea numerica.

 

Elementul de competenta 4

  1. Prezinta intrebarile testului.

Criteriul de realizare 4

4.1. Intrebarile testului sunt exprimate intr-o maniera clara, concisa si la obiect, pentru focalizarea subiectului pe cauza cercetata si eliminarea aspectelor colaterale.

4.2. Intrebarile testului sunt prezentate intr-un limbaj accesibil, adaptat nivelului de intelegere al subiectului si nu lasa loc la interpretari.

4.3. Ordinea de prezentare a intrebarilor respecta prevederile metodologice.

 

Elementul de competenta 5

  1. Adapteaza intrebarile testului la specificul situatiei.

Criteriul de realizare 5

5.1. Intrebarile sunt adaptate din punct de vedere al continutului, ori de cate ori este nevoie, in functie de raspunsurile subiectului, pentru obtinerea unui numar suficient de informatii relevante.

5.2. Eventualele neintelegeri sunt lamurite ori de cate ori este nevoie, prin furnizarea de explicatii suplimentare si/sau reformularea intrebarilor adresate.

5.3. Intrebarile testului sunt formulate/reformulate intr-o forma adecvata care asigura calitatea rezultatelor inregistrate pe diagrame.

 

Elementul de competenta 6

  1. Inregistreaza datele preliminare.

Criteriul de realizare 6

6.1. Datele preliminare sunt inregistrate cu rigurozitate, in conformitate cu prevederile metodologiei poligraf.

6.2. Varianta preliminara de raspuns la fiecare intrebare a testului este inregistrata cu atentie prin utilizarea tuturor formelor specifice necesare.

6.3. Acordul privind testul de aplicat este consemnat respectand libertatea de exprimare a subiectului.

 

Gama de variabile

 

Aspecte relevante privind testarea: respectarea legii, respectarea Drepturilor Omului, respectarea dreptului de a accepta/refuza examinarea, respectarea principiilor metodologiei poligraf, respectarea libertatii persoanei de a-si prezenta punctul de vedere asupra faptei pentru care este cercetata, respectarea prezumtiei de nevinovatie, etc.

 

Datele necesare privind testarea: informarea cu privire la laboratorul in care subiectul se afla si cu privire la specialistul care va conduce examinarea, prezentarea calitatii de banuit si a motivelor suspiciunilor, descrierea pasilor de parcurs, prezentarea principiului de functionare a aparatului, completarea fisei personale si a fisei medicale, obtinerea acordului neviciat al subiectului in privinta

examinarii sau a refuzului pentru testare, explicarea problematicii emotiilor, discutarea problematicii relevante (cauza cercetata), prezentarea, discutarea si revizuirea intrebarilor inainte de inceperea efectiva a testarii, discutarea modului in care se materializeaza rezultatele examinarii, etc.

 

Pregatirea subiectului: oferirea de catre examinator a tuturor informatiilor necesare astfel incat, la final, subiectul sa fie apt de testare si convins de precizia aparatului, sa fie focalizat pe cauza de cercetat si eliberat de orice preocupare colaterala (acordarea unui timp suficient pentru discutarea problemelor relevante, posibilitatea subiectului de a explica amanuntit raspunsurile, demonstrarea intelegerii procesului poligraf si crearea conditiilor de cooperare, discutarea oricaror nelamuriri ridicate de subiect etc.), verificarea perceptiei corecte a subiectului asupra informatiilor primite (obtinerea feedbackului de la acesta prin atitudinea si pozitia fata de testare), etc.

 

Starea subiectului: normalitate psiho-fiziologica, stare de sanatate, (“apt pentru examinare”- subiectul nu se afla sub influenta vreunei substante sau medicament care sa ii afecteze traseele, nu sufera de afectiuni fizice/psihice grave, cronice, nu se afla intr-o stare de oboseala accentuata sau stres datorata unor anchete anterioare excesive, subiectul nu este minor, nu se afla in stare de graviditate, etc).

 

Metode specifice de verificare a starii subiectului: observare directa, interviu, dialog, analiza documentelor medicale care certifica o anumita afectiune, etc.

 

Informatii generale privind subiectul (incluse in fisa individuala de anamneza): date de identificare, locuri anterioare de munca, parinti, studii, experienta, date despre familie, etc.

 

Informatii particulare:

  • privind starea psihofiziologica a subiectului (incluse in fisa medicala): consum de droguri, de alcool, boli cronice cardiace sau respiratorii, starea de oboseala actuala, examinari poligraf anterioare, starea de sarcina etc.
  • privind atitudinea fata de testare ( incluse in declaratia de consimtamant sau procesul verbal de refuz): acord neviciat/refuz si motivul refuzului.

Documente specifice de inregistrare: fisa individuala de anamneza, fisa medicala, declaratia de consimtamant, procesul verbal de refuz.

 

Aspecte verbale: intensitatea, tonalitatea, ritmul vocii, expresii, cuvinte folosite, cursivitate in expunere, capacitatea de argumentare, modalitatea prin care prezinta fapta pentru care este cercetat, etc.

Aspecte nonverbale: expresii faciale, miscari ale corpului, pozita, miscari ale bratelor, picioarelor, etc.

 

Metode specifice de evaluare comportamentala: observarea clinica, inregistrarea si analizarea reactiilor verbale/nonverbale ale subiectului, stabilirea apartenentei lor la simptomatologia persoanei sincere sau la a celei nesincere, coroborarea tuturor informatiilor disponibile despre subiect, ajustarea portretului psihologic schitat inainte de examinare cu noi elemente aparute in timpul examinarii pretest, atribuirea unei valori pozitive sau negative fiecarui aspect comportamental care il priveste pe subiect, insumarea acestor valori la final pentru a stabili care sunt cele predominante, identificarea tipologiei psihologice careia subiectul ii apartine si anticiparea reactiilor sale comportamentale si fiziologice, corelarea elementelor verbale cu cele nonverbale pentru a stabili daca exista o compatibilitate, o coerenta, o unitate intre acestea, etc.

 

Abordarea numerica: cuantificarea reactiilor fiziologice obtinute pe diagramele poligraf prin tehnici de scorare specifice.

 

Problematica relevanta a cauzei: problematica care este verificata sub aspectul sinceritatii subiectului, cu ajutorul tehnicii poligraf.

 

Aspecte colaterale: orice aspect care nu are legatura directa cu cauza cercetata si care poate genera reactii parazite.

 

Intrebarile testului: neutre, de control (exclusive, nonexclusive), simptomatice, relevante de sacrificiu, relevante, de control intern ( teama, speranta, de eroare), etc.

 

Ordinea intrebarilor: intrebarea relevanta de sacrificiu, intrebarile de control intern, intrebarile relevante, intrebarile de control, intrebarile neutre, intrebarile simptomatice.

 

Prevederile metodologice se refera la ordinea de adresare a intrebarilor, tipurile de intrebari, tipurile de teste, persoanele prezente la testare, restrictii, etc.

 

Date preliminare: varianta preliminara de raspuns (afirmativa, negativa) la fiecare intrebare, ajustarea intrebarilor in functie de raspunsul dat, de subiect, acordul scris (prin semnatura) al subiectului privind intrebarile si optiunea de raspuns, etc.

 

Metodologia poligraf cu privire la inregistrarea datelor preliminare: motivul dezacordului, acordul nu este viciat ( este liber consimtit ).

 

Forme specifice de inregistrare a variantei de raspuns: in scris, forma electronica, inregistrare audio, inregistrare video.

 

#

[ Extras din Standardul Ocupational – Specialist Poligraf,

Adoptat in 2005 si valabilitate probabila pana in 2009 ]

#

www.knut.ro