CONSTITUTIA ROMANIEI

CONSTITUTIA ROMANIEI

TITLUL I – Principii generale

ARTICOLUL 1 – Statul roman
ARTICOLUL 2 – Suveranitatea
ARTICOLUL 3 – Teritoriul
ARTICOLUL 4 – Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni
ARTICOLUL 5 – Cetatenia
ARTICOLUL 6 – Dreptul la identitate
ARTICOLUL 7 – Romanii din strainatate
ARTICOLUL 8 – Pluralismul si partidele politice
ARTICOLUL 9 – Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale
ARTICOLUL 10 – Relatii internationale
ARTICOLUL 11 – Dreptul international si dreptul intern
ARTICOLUL 12 – Simboluri nationale
ARTICOLUL 13 – Limba oficiala
ARTICOLUL 14 – Capitala

 

 

TITLUL II – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale

CAPITOLUL I – Dispozitii comune

ARTICOLUL 15 – Universalitatea
ARTICOLUL 16 – Egalitatea in drepturi
ARTICOLUL 17 – Cetatenii romani in strainatate
ARTICOLUL 18 – Cetatenii straini si apatrizii
ARTICOLUL 19 – Extradarea si expulzarea
ARTICOLUL 20 – Tratatele internationale privind drepturile omului
ARTICOLUL 21 – Accesul liber la justitie

 

CAPITOLUL II – Drepturile si libertatile fundamentale

ARTICOLUL 22 – Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
ARTICOLUL 23 – Libertatea individuala
ARTICOLUL 24 – Dreptul la aparare
ARTICOLUL 25 – Libera circulatie
ARTICOLUL 26 – Viata intima, familiala si privata
ARTICOLUL 27 – Inviolabilitatea domiciliului
ARTICOLUL 28 – Secretul corespondentei
ARTICOLUL 29 – Libertatea constiintei
ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare
ARTICOLUL 31 – Dreptul la informatie
ARTICOLUL 32 – Dreptul la invatatura
ARTICOLUL 33 – Accesul la cultura
ARTICOLUL 34 – Dreptul la ocrotirea sanatatii
ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sanatos
ARTICOLUL 36 – Dreptul de vot
ARTICOLUL 37 – Dreptul de a fi ales
ARTICOLUL 38 – Dreptul de a fi ales in Parlamentul European
ARTICOLUL 39 – Libertatea intrunirilor
ARTICOLUL 40 – Dreptul de asociere
ARTICOLUL 41 – Munca si protectia sociala a muncii
ARTICOLUL 42 – Interzicerea muncii fortate
ARTICOLUL 43 – Dreptul la greva
ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata
ARTICOLUL 45 – Libertatea economica
ARTICOLUL 46 – Dreptul la mostenire
ARTICOLUL 47 – Nivelul de trai
ARTICOLUL 48 – Familia
ARTICOLUL 49 – Protectia copiilor si a tinerilor
ARTICOLUL 50 – Protectia persoanelor cu handicap
ARTICOLUL 51 – Dreptul de petitionare
ARTICOLUL 52 – Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
ARTICOLUL 53 – Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati

 

CAPITOLUL III – Îndatoririle fundamentale

ARTICOLUL 54 – Fidelitatea fata de tara
ARTICOLUL 55 – Apararea tarii
ARTICOLUL 56 – Contributii financiare
ARTICOLUL 57 – Exercitarea drepturilor si a libertatilor

 

CAPITOLUL IV – Avocatul Poporului

ARTICOLUL 58 – Numirea si rolul
ARTICOLUL 59 – Exercitarea atributiilor
ARTICOLUL 60 – Raportul in fata Parlamentului

 

 

TITLUL III – Autoritatile publice

CAPITOLUL I – Parlamentul

SECTIUNEA 1 – Organizare si functionare

ARTICOLUL 61 – Rolul si structura
ARTICOLUL 62 – Alegerea Camerelor
ARTICOLUL 63 – Durata mandatului
ARTICOLUL 64 – Organizarea interna
ARTICOLUL 65 – Sedintele Camerelor
ARTICOLUL 66 – Sesiuni
ARTICOLUL 67 – Actele juridice si cvorumul legal
ARTICOLUL 68 – Caracterul public al sedintelor

 

SECTIUNEA a 2-a – Statutul deputatilor si al senatorilor

ARTICOLUL 69 – Mandatul reprezentativ
ARTICOLUL 70 – Mandatul deputatilor si al senatorilor
ARTICOLUL 71 – Incompatibilitati
ARTICOLUL 72 – Imunitatea parlamentara

 

SECTIUNEA a 3-a – Legiferarea

ARTICOLUL 73 – Categorii de legi
ARTICOLUL 74 – Initiativa legislativa
ARTICOLUL 75 – Sesizarea Camerelor
ARTICOLUL 76 – Adoptarea legilor si a hotararilor
ARTICOLUL 77 – Promulgarea legii
ARTICOLUL 78 – Intrarea in vigoare a legii
ARTICOLUL 79 – Consiliul Legislativ

 

 

CAPITOLUL II – Presedintele Romaniei

ARTICOLUL 80 – Rolul Presedintelui
ARTICOLUL 81 – Alegerea Presedintelui
ARTICOLUL 82 – Validarea mandatului si depunerea juramantului
ARTICOLUL 83 – Durata mandatului
ARTICOLUL 84 – Incompatibilitati si imunitati
ARTICOLUL 85 – Numirea Guvernului
ARTICOLUL 86 – Consultarea Guvernului
ARTICOLUL 87 – Participarea la sedintele Guvernului
ARTICOLUL 88 – Mesaje
ARTICOLUL 89 – Dizolvarea Parlamentului
ARTICOLUL 90 – Referendumul
ARTICOLUL 91 – Atributii in domeniul politicii externe
ARTICOLUL 92 – Atributii in domeniul apararii
ARTICOLUL 93 – Masuri exceptionale
ARTICOLUL 94 – Alte atributii
ARTICOLUL 95 – Suspendarea din functie
ARTICOLUL 96 – Punerea sub acuzare
ARTICOLUL 97 – Vacanta functiei
ARTICOLUL 98 – Interimatul functiei
ARTICOLUL 99 – Raspunderea presedintelui interimar
ARTICOLUL 100 – Actele Presedintelui
ARTICOLUL 101 – Indemnizatia si celelalte drepturi

 

CAPITOLUL III – Guvernul

ARTICOLUL 102 – Rolul si structura
ARTICOLUL 103 – Investitura
ARTICOLUL 104 – Juramantul de credinta
ARTICOLUL 105 – Incompatibilitati
ARTICOLUL 106 – Încetarea functiei de membru
ARTICOLUL 107 – Primul-ministru
ARTICOLUL 108 – Actele Guvernului
ARTICOLUL 109 – Raspunderea membrilor Guvernului
ARTICOLUL 110 – Încetarea mandatului

 

CAPITOLUL IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul

ARTICOLUL 111 – Informarea Parlamentului
ARTICOLUL 112 – Întrebari, interpelari si motiuni simple
ARTICOLUL 113 – Motiunea de cenzura
ARTICOLUL 114 – Angajarea raspunderii Guvernului
ARTICOLUL 115 – Delegarea legislativa

 

CAPITOLUL V – Administratia publica

SECTIUNEA 1 – Administratia publica centrala de specialitate

ARTICOLUL 116 – Structura
ARTICOLUL 117 – Înfiintarea
ARTICOLUL 118 – Fortele armate
ARTICOLUL 119 – Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

 

SECTIUNEA a 2-a – Administratia publica locala

ARTICOLUL 120 – Principii de baza
ARTICOLUL 121 – Autoritati comunale si orasenesti
ARTICOLUL 122 – Consiliul judetean
ARTICOLUL 123 – Prefectul

 

CAPITOLUL VI – Autoritatea judecatoreasca

SECTIUNEA 1 – Instantele judecatoresti

ARTICOLUL 124 – Înfaptuirea justitiei
ARTICOLUL 125 – Statutul judecatorilor
ARTICOLUL 126 – Instantele judecatoresti
ARTICOLUL 127 – Caracterul public al dezbaterilor
ARTICOLUL 128 – Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie
ARTICOLUL 129 – Folosirea cailor de atac
ARTICOLUL 130 – Politia instantelor

 

SECTIUNEA a 2-a – Ministerul Public

ARTICOLUL 131 – Rolul Ministerului Public
ARTICOLUL 132 – Statutul procurorilor

SECTIUNEA a 3-a – Consiliul Superior al Magistraturii

ARTICOLUL 133 – Rolul si structura
ARTICOLUL 134 – Atributii

TITLUL IV – Economia si finantele publice

ARTICOLUL 135 – Economia
ARTICOLUL 136 – Proprietatea
ARTICOLUL 137 – Sistemul financiar
ARTICOLUL 138 – Bugetul public national
ARTICOLUL 139 – Impozite, taxe si alte contributii
ARTICOLUL 140 – Curtea de Conturi
ARTICOLUL 141 – Consiliul Economic si Social

 

 

TITLUL V – Curtea Constitutionala

ARTICOLUL 142 – Structura
ARTICOLUL 143 – Conditii pentru numire
ARTICOLUL 144 – Incompatibilitati
ARTICOLUL 145 – Independenta si inamovibilitatea
ARTICOLUL 146 – Atributii
ARTICOLUL 147 – Deciziile Curtii Constitutionale

 

 

TITLUL VI – Integrarea euroatlantica

ARTICOLUL 148 – Integrarea in Uniunea Europeana
ARTICOLUL 149 – Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

 

TITLUL VII – Revizuirea Constitutiei

 

ARTICOLUL 150 – Initiativa revizuirii
ARTICOLUL 151 – Procedura de revizuire
ARTICOLUL 152 – Limitele revizuirii

TITLUL VIII – Dispozitii finale si tranzitorii

ARTICOLUL 153 – Intrarea in vigoare
ARTICOLUL 154 – Conflictul temporal de legi
ARTICOLUL 155 – Dispozitii tranzitorii
ARTICOLUL 156 – Republicarea Constitutiei