Studiu Poligraf din 2013_Finantat oficial de Ambasada SUA

POLIGRAF – STUDIU

REPUBLICA MOLDOVA
Chisinau, 2013

TESTAREA BENEVOLA CU APARATUL POLIGRAF A REPREZENTANTILOR SECTORULUI JUSTITIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Studiu realizat in cadrul Proiectului „Solutii pentru o justitie incoruptibila” sustinut financiar de catre Ambasada SUA din Republica Moldova.
Opiniile, constatarile si concluziile autorilor studiului nu reflecta neaparat opinia finantatorului.

###

CUPRINS:

INTRODUCERE

I. TESTAREA CU UTILIZAREA POLIGRAFULUI:
NOTIUNI GENERALE
1. Istoricul si esenta
2. Domeniile de aplicare si specificul testarii personalului
3. Etapele

II. EXPERIENTA ALTOR TARI IN UTILIZAREA POLIGRAFULUI
1. SUA, Canada, Japonia si Rusia
2. Tarile Asiei, Africii si Americii Latine
3. Tarile Europei

III. UTILIZAREA POLIGRAFULUI IN TESTAREA
REPREZENTANTILOR SECTORULUI JUSTITIEI
din Republica Moldova
1. Aplicabilitate si cadrul legal national relevant
2. Dezavantajele
3. Avantajele
4. Recomandari privind punerea in aplicare

CONCLUZII

###

INTRODUCERE

Cetateanul isi percepe siguranta in dependenta de nivelul de incredere
pe care o are in justitie, justitia fiind autoritatea-terminus la care apeleaza
pentru a-si revendica un drept legitim.
Increderea cetateanului in justitie este alimentata de calitatea acesteia,
importante fiind:
facilitatea in accesare; celeritatea in executare;
competenta, eficienta si integritatea reprezentantilor.

Integritatea reprezentantilor sectorului justitiei,
de rand cu independenta si impartialitatea,
este o preconditie a unei justitii credibile.
Fiind statuata de Principiile de la Bangalore privind conduita judiciara,
regasindu-se in mai multe documente internationale, inclusiv regionale,
integritatea trebuie sa fi solicitata tuturor categoriilor de reprezentanti
ai sectorului justitiei.

Recomandarea nr. (94)12 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei
„Privind independenta, eficienta si rolul judecatorilor”
statueaza necesitatea ca toate deciziile,
care privesc cariera profesionala a judecatorilor,
sa se bazeze pe criterii obiective,
iar selectarea si cariera judecatorilor sa se bazeze pe merite,
avand in vedere evaluarile, integritatea, abilitatile si eficienta.

Integritatea in exercitiul functiei si in viata particulara
este una din cerintele de baza impuse judecatorilor
de Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni in Avizul nr. 3 (2002)
„Asupra principiilor si regulilor privind conduita profesionala a judecatorilor
si in mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile si impartialitatii”.

Judecatorii si procurorii, potrivit
Avizului nr. 4 (2009) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni
„Privind relatia dintre judecatori si procurori”,
trebuie sa fie persoane de inalta integritate
si cu abilitati profesionale si organizationale adecvate.

Ghidul european al eticii si conduitei procurorilor
detaliaza exigentele impuse procurorilor.
Procurorii publici trebuie sa se conduca de cele mai inalte standarde profesionale
si sa tinda sa corespunda celor mai inalte standarde de integritate si responsabilitate.
Procurorii nu trebuie sa compromita integritatea, probitatea si impartialitatea reala
sau rezonabil perceputa a sistemului procuraturii prin activitatile din viata lor privata.
Procurorii publici nu trebuie sa accepte cadouri, beneficii, recompense sau semne de
ospitalitate de la terte persoane sau sa indeplineasca unele insarcinari
care ar putea fi percepute drept compromitand
integritatea, probitatea si impartialitatea lor.

In aceeasi ordine de idei,
intru promovarea efectiva a normelor etice in cadrul agentiilor care aplica legea,
precum si intru precizarea normelor in materie de integritate si de conduita,
sunt si prevederile Codului de conduita pentru personalul care aplica legea,
precum si prevederile
Recomandarii Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei Rec (2000)
privind codurile de conduita pentru agentii publici.

Integritatea este o trasatura launtrica
care presupune a actiona intr-o maniera conforma unor principii si valori,
fara compromisuri, atat in exercitarea atributiilor de serviciu, cat si in viata privata.
Ea semnifica exercitarea functiei in mod cinstit, corect, constiincios si cu buna-credinta.
Practic, integritatea se manifesta in exercitarea functiei cu obiectivitate,
in deplina egalitate, respectand termenele prevazute de lege,
pentru a se asigura deplina legalitate a actului indeplinit.
In justitie, integritatea e mai mult decat o virtute, este o necesitate.

Cu certitudine,
spre deosebire de competenta si eficienta angajatului,
care pot fi evaluate prin teste si analiza activitatii, integritatea,
fiind o calitate individual-interna, nu poate fi masurata cu aceeasi usurinta.
In acest scop,
devine esentiala eficienta procedurilor de recrutare si verificare a personalului,
care ar trebui sa urmareasca si profilul moral al titularului functiei.
Un rol aparte in aceste proceduri ar putea reveni testarii cu utilizarea poligrafului
a reprezentantilor sectorului justitiei.

Scopul prezentului studiu este de a analiza masura in care
testarea cu utilizarea poligrafului este aplicabila
reprezentantilor sectorului justitiei.

In sensul prezentului studiu, prin reprezentanti (angajati, personal) ai sectorului justitiei intelegem urmatoarele categorii de persoane: judecatori; procurori; ofiteri de urmarire penala; ofiteri de investigatii.

Intru realizarea scopului se urmaresc urmatoarele obiective:
a). analiza metodei poligraf (istoric si esenta, domeniile de aplicare si specificul testarii personalului,
etapele);
b). analiza experientei tarilor lumii in utilizarea poligrafului, inclusiv in recrutarea si verificarea personalului, in mod special analiza practicilor tarilor Europei;
c). analiza aplicabilitatii testelor poligraf, inclusiv benevole, reprezentantilor sectorului justitiei (cadrul legal national relevant, dezavantajele (factorii de risc), avantaje (eficienta), precum si formularea recomandarilor in acest sens.

Studiul este elaborat reiesind si din contextul documentelor nationale de politici in domeniu.
In mod special, ne referim la Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justitiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012
(domeniul specific de interventie – 4.3.2.).

###

I. TESTAREA CU UTILIZAREA POLIGRAFULUI: NOTIUNI GENERALE
###

II. EXPERIENTA ALTOR TARI IN UTILIZAREA POLIGRAFULUI

###

III. UTILIZAREA POLIGRAFULUI IN TESTAREA REPREZENTANTILOR SECTORULUI JUSTITIEI
din Republica Moldova

###

www.knut.ro

###

_Poligraf_Studiu-2013-Republica Moldova_ Varianta pdf

###