ETAPELE EXAMINARII POLIGRAF

KNUT
ETAPELE PRINCIPALE ALE UNEI EXAMINĂRII POLIGRAF
  ETAPELE  EVALUARII COMPORTAMENTULUI SIMULAT PRIN TEHNICA POLIGRAF
ETAPA 1 Procedurile Pre-Contractuale
_Cerere de Oferta, Ofertare, Negociere, etc.
ETAPA 2 Intrarea in relatie contractuala generala
_Finalizarea, Semnarea si Parafarea Contractului
ETAPA 3 Prezentarea situatiei si informarea detaliata
_Se prezinta de catre Beneficiarul-Client chestiunea problematica
ETAPA 4 Analiza preliminara a situatiei; discutarea detaliilor specifice
_Se analizeaza speta si se stabilesc modalitatile operative de abordare
ETAPA 5 Intrarea in relatie contractuala punctuala – SPOT; Plata pe baza facturii proforma 
_Negocierea si semnarea Anexei Pret – SPOT – punctuala si specifica spetei; PLATA
ETAPA 6 Pregatirea examinarii poligraf
_Se efectueaza procedurile specifice examinarilor poligraf
ETAPA 7 Efectuarea interviului Pre-Test
_Faza Pre-Test cu Subiectul Examinarii Poligraf;  Proceduri specifice
ETAPA 8 Examinarea Subiectului prin Tehnica Poligraf
_Faza In-Test, etapa Examinării propriu-zise a Subiectului;  Proceduri specifice
ETAPA 9 Interpretarea preliminară a diagramelor poligraf
_Evaluarea preliminara a tuturor datelor colectate
ETAPA 10 Efectuarea interviului Post-Test
_Faza Post-Test cu Subiectul Examinarii Poligraf;  Proceduri specifice
ETAPA 11 Analiza finala a situatiei si a chestiunii problematice
_Evaluarea finala pe baza tuturor datelor obtinute in procedurile efectuate
ETAPA 12 Realizarea Raportului Poligraf 
_Redactarea Raportului Poligraf
ETAPA 13 Prezentarea Raportului Poligraf in fata Beneficiarului-Client 
_Informarea Beneficiarului despre concluziile si opiniile finale
ETAPA 14 Consultanta specifica acordata Beneficiarului-Client
_Identificarea unor modalitati de abordare a chestiunii problematice
ETAPA 15 Finalizarea relatiei contractuale punctuale -SPOT; Emiterea facturii fiscale finale
_Relatia contractala generala ramane “in asteptare”, (fara costuri de tip “abonament”) pana la aparitia unei alte chestiuni problematice specifice, cand se poate intra intr-o alta relatie contractuala punctuala, specifica (SPOT).
ETAPA X Una sau mai multe Etape specifice pot fi inserate in functie de specificul si de complexitatea chestiunii problematice supuse atentiei 
Pentru informatii suplimentare
e-mail: office@knut.ro
www.knut.ro